× Logotip Rosa dels Vents

Preguntes freqüents

Aquí tens les preguntes freqüents sobre les colònies d’estiu de Rosa dels Vents. També pots contactar amb nosaltres si tens qualsevol dubte.

Preguntes freqüents

Monitors/Activitats

En compliment del NOU DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys (DOGC núm.7157 – 7/07/2016) de Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, a les estades de Colònies d’estiu Rosa dels Vents hi ha un monitor/a per a cada grup de 10 nens/es i/o joves i cada un d’ells es responsabilitza del mateix grup durant tots els dies de les colònies. L’equip de monitors/es vetllarà en tot moment per la seguretat i la diversió de cadascun dels nostres nens/es, actuant com animador/a i responsable des de la recepció del grup fins el dia del comiat.

Els monitors de Rosa dels Vents sempre encoratgen la participació activa de tots els nens/es a les activitats proposades. En el cas de què el participant es negui a realitzar alguna d’elles, no s’obligarà a realitzar-la, però haurà d’estar present al lloc junt amb la resta del grup.

Les activitats estan supervisades pels monitors/es i quan l’activitat ho requereixi també hi haurà un monitor especialista en la disciplina corresponent. Tot el material d’activitats és homologat i acomplim les exigències en matèria de seguretat de la ISO 9001:2015.

No, els nens/es o joves realitzaran una prova de coneixement on-line, a través d’un link que se us facilitarà en el moment de fer la reserva per dividir els participants segons el nivell; les classes es desenvoluparan d’una manera lúdica i pràctica.

Instal·lacions

Els espais de les instal·lacions estan delimitats a totes les cases. En tot moment els nens estan amb els monitors i en els espais que aquests els hi assignen.

El recinte de la piscina de les nostres cases està ballat i tancat amb clau. Els nens/es van a la piscina a l’horari establert i acompanyats pel seu monitor. L’horari de piscina té un protocol de seguretat establert igual que en les altres activitats. Encara que les mides i disposició de la piscina no requereixen la presència del socorrista aquàtic, els nens/es sempre van acompanyats del monitor/a.

Salut

El monitor/a responsable dels nens/es comunica al director del centre qualsevol sospita o queixa de salut dels seus nens/es, així com cops o ferides, sigui quina sigui la seva gravetat. És el director de la casa qui planifica la visita al metge i avisa als pares. Tots els centres tenen pròxim un CAP (Centre d’Atenció Primària), On es portaran als nens/es per a que els visiti el metge i s’avisarà als pares. En funció del diagnòstic, d’acord amb els pares i el tractament prescrit pel doctor, es decideix la continuïtat de l’estada i el procediment a seguir.
Totes les cases disposen d’informació exhaustiva de l’hospital més proper i serveis d’urgència per a possibles casos greus i un protocol especial per accidents, si els hi hagués.
Les pòlisses d’assegurances contractades cobreixen les cures i/o tractaments així com també el trasllat del nen/a al domicili familiar en cas de necessitat.Els equips directius dels centres estan formats en primers auxilis.

Si un nen/a està seguint un tractament compatible amb la realització de les colònies, el seu monitor responsable serà l’encarregat de recordar-li els horaris i les freqüències de la seva ingesta. Els nens/es vindran amb la medicació necessària per tots els dies de les colònies i les instruccions per escrit. En el cas de que el subministrament de la medicació requereixi actuació d’un professional mèdic, s’haurà de pactar el protocol a seguir, si és possible realitzar-lo, abans de la confirmació de la reserva, ja que podria requerir trasllats especials o la contractació d’un professional a càrrec dels pares o tutors dels nens/es.

Tenim menús previstos per les al·lèrgies més comuns i conegudes, només necessitem tenir coneixement de les necessitats del nen/a abans de l’inici dels campaments. En el cas de no ser una al·lèrgia comú o coneguda, preguem ens ho indiquin per a poder planificar i preveure tot el necessari en col·laboració amb els pares o tutors del nen/a.

Organització

Els pares han de portar els nens/es a la casa el dia d’entrada de 16.00 a 18.00hs de la tarda i recollir-los l’últim dia entre les 11:00 i les 13:00 de la tarda. Només aquells programes que ho especifiquin o que tinguin servei de bus, poden tenir horaris d’arribada i de sortida diferents.

Els nens han de portar l’original de la targeta sanitària, fotocòpia del carnet DNI (si el tenen) i la fotocopia del carnet de vacunes. Prèviament s’ha d’emplenar on-line la fitxa d’inscripció de cada nen a través de l’enllaç que us facilitarem en el moment de fer la reserva.

Les cases de colònies no tenen servei de bugaderia pels clients. El document titulat “La motxilla” informa de la roba necessària per a 8 dies, que és la durada habitual de les colònies. Excepcionalment pels campaments de 15 dies s’inclou un servei de bugaderia i el director establirà un horari per a poder atendre les necessitats de tots els participants.

Una vegada tancat el període d’inscripció el director del centre assignarà les habitacions. S’omplen buscant la seva màxima ocupació, cada centre segons les seves característiques. (habitacions amb bany de 5 o 6 places, o habitacions grans amb banys comunitaris). A les colònies d’estiu d’inscripció individual es separen els nens de les nenes i s’agrupen segons les edats; sempre que sigui possible. En el cas de que en les observacions de les reserves s’hi indiquin preferències d’associació s’intentarà tenir-les en compte. Els nens/es d’una mateixa reserva tenen preferència a l’hora d’estar en una mateixa habitació. Si no s’indica a la reserva, la prioritat per ajuntar nens la marcarà l’edat, no segons germanor.

De 18:30 a 20:00 hores, els nens/es tenen temps per a la higiene personal on es dutxen i es preparen la roba per a l’activitat de nit i del dia següent. El monitor/a responsable vigila que tots es dutxin, que la seva higiene sigui la correcta i que la roba sigui l’adequada.

El nom dels participants apuntats serà sempre confidencial però el departament de reserves pot donar informació de l’edat dels nens o nenes apuntats, sempre que sigui sol·licitat.

No hi ha dia de visites i estan especialment desaconsellades les visites de pares i familiars.

Els nens i nenes faran una trucada de telèfon setmanal obligatòria inclosa dins del programa. Per altra banda els centres disposen de diferents telèfons mòbils per tal de què si els nen@s tene necessitat de fer alguna altra trucada puguin adreçar-se al seu monitor i demanar-ho. Les trucades es faran als números de telèfon que els pares i mares han proporcionat a la fitxa d’incripció.
Els pares i mares poden seguir als seus fills/es a través del PUNT DE TROBADA, a la nostra web es podran veure fotos del grup dels vostres fills/es mitjançant un nom d’usuari i contrasenya. Les fotos es pengen a la web de dilluns a divendres i són visibles les 24 hores del dia, fins a la finalització de les colònies. En cas de produir-se algun incident familiar, recomanem que ens truqueu a les nostres oficines per tal de posar-vos en contacte amb el vostre fill/a i poder-ho gestionar de la millor manera.
Els telèfons mòbils no estan permesos a les colònies, així com també tots aquells aparells d’aïllament personal; ja que considerem que aquests aparells no aporten res a les colònies i a la convivència amb els companys/es, i que ja disposen de tot l’any per gaudir-ne. Si el monitor/a descobreix algun aparell, avisarà al director del centre per a que, prèvia explicació al nen/a, requisi el telèfon o altres aparells fins el final de les colònies.

Diners

Per a realitzar les colònies no és necessari portar diners, ja que els nens/es tenen totes les necessitats cobertes. Considerem interessant que porti una petita quantitat de diners, que no ha de suposar una responsabilitat, però si un aprenentatge per a guardar i gestionar els seus diners. Aquesta quantitat és la d’1€ al dia; amb la qual podria trucar per telèfon, comprar algun refresc i els dies d’excursió o algun record de les colònies.

Les cases de colònies disposen de màquina expenedora de refrescs. Durant el temps lliure els nens/es poden comprar alguna beguda. A tots els campaments hi ha una o dos sortides o excursions. En alguna d’elles se’ls apropa a algun nucli urbà on hi ha tendes per a poder comprar algun regal o record, begudes, gelats o llaminadures que consumiran durant la mateixa excursió.

Accessos

Hi ha transport fins al nucli urbà. Normalment, les cases estan allunyades del nucli i és necessari un taxi o un transport de tipus individual.

Punt de trobada

En aquest lloc virtual podeu obtenir imatges i llegir comentaris de les colònies d’estiu que estan realitzant els vostres fills/es. Durant la setmana anirem fent fotos de les activitats i de la vida quotidiana dels nens/es. Esperem que puguin sortir tots els nens/es, però no ho podem garantir. Per al bon funcionament de l’estada és important que el contacte dels pares o mares amb els nens/es sigui el menys possible. Per això hem creat aquest Punt de Trobada, amb els comentaris dels monitors/es i dels nens/es i amb imatges de l’estada, on podreu fer-vos la idea de com s’ho estan passant. Per a poder accedir-hi heu de tenir el codi d’Usuari i la Contrasenya. Tant el codi com la contrasenya us els facilitem junt amb la resta de la documentació. Si no la teniu ens la podeu sol·licitar indicant el nom i cognoms del participant i el número de reserva.

Podeu trobar la contrasenya al contracte reserva o be al email de confirmació de reserva online.

Altres

No hi ha pastís, però si se’ns avisa al fer la reserva, el monitor s’organitzarà per a que aquest dia es faci alguna cosa especial per l’homenatjat/da i rebi una bona felicitació.

Com a professionals intentem fer tot el possible per què el nen/a s’adapti a la convivència amb altres companys i a la dinàmica d’unes colònies. Malgrat tot, sempre hi ha algun nen/a que s’enyora. En cas de què el Director/a de les colònies considerés que no es pot reconduir, es posaria en contacte amb els pares. Un cop iniciat el campament no està prevista la devolució del pagament en aquests casos.

Si, i és recomanable, encara que no una digital o una càmera sofisticada i cara. Recomanem les que són d’un sol ús, les que es poden marcar amb el nom del nen/a i que permeten revelar 24 o 36 fotos en format CD o paper i al nen/a li quedarà un bon record. Aquestes càmeres no es trenquen amb facilitat, no s’acaba la pila…