Les claus del mètode d’anglès with Rosa dels Vents

Per entendre i aprendre l’anglès com a llengua estrangera és essencial reforçar la pràctica més enllà del mètode tradicional basat en la teoria i la repetició.

A Rosa dels Vents, utilitzem un nou enfocament comunicatiu i treballem per projectes tot buscant l’aprenentatge individualitzat i significatiu per a cadascun dels nostres participants.

Cada grup estarà guiat i acompanyat per professionals de l’ensenyament d’idiomes i comptarà amb uns objectius, interessos i programació diferenciada on posaran en pràctica tant la seva competència lingüística a través de l’expressió oral i escrita com tot el seu potencial creatiu donant lloc a un producte final i únic relacionat amb la temàtica escollida.

Com són les classes d’anglès?

Mitjançant una metodologia participativa i lúdica, diàriament i a través de la selecció d’un tema i la formulació de preguntes que generen coneixement es treballen totes les funcions de la llengua anglesa.

Aprofitant el context on es troba cada centre de colònies i mitjançant l’ús de materials pedagògics curosament elaborats, els participants posaran en pràctica i milloraran la comprensió escrita a través de l’elaboració d’articles, descripcions, … però també l’ oral a través del joc guiat i la teatralització com a mètode d’ensenyament. Música, debats, enigmes, presentacions, activitats on mostrar la creativitat personal i la del grup així com diferents reptes lingüístics són algunes de les propostes pedagògiques que es duran a terme durant les sessions del curs.

– Sessions dirigides per monitors/es titulats/es.
– Organització de grups per edats i nivell d’anglès.
– Material RV: Diari de camp, llapis, bolígraf i diccionari.

Amb monitors/es i teachers especilitzats

Monitors/es
(Teachers)

Titulats/es en llengua anglesa (Advanced, Proficiency) Formats/es en continguts dels dossiers d’anglès, seguretat i direcció de grups d’infants i joves RV.

Monitors/es
d’immersió

Titulats/es en llengua anglesa (Proficiency) i experiència a l’estranger. Formats/es en continguts dels dossiers d’anglès, en les activitats del programa corresponent, seguretat i direcció de grups d’infants i joves RV.

Prova de nivell
a tots els participants

Els nens/es realitzaran una prova de coneixement on-line, per organitzar els grups dels participants segons el nivell.

Diploma
+ Informe final

Cada participant, rebrà a la finalització de les colònies un informe del curs i un diploma d’assistència  • Treballem una immersió lingüística des de la rebuda fins a la cloenda de les colònies.
  • Entenem l’anglès com a llengua vehicular i no únicament com a llengua d’estudi, per tant potenciem l’aprenentatge significatiu a través de la pràctica i la interiorització de nous conceptes, no memoritzant.
  • Oferim a l’alumnat un context ple d’estímuls en anglès i un equip de monitors/es especialistes. Adaptem el nivell al ritme del grup i potenciem la participació global.
  • Promovem l’aprenentatge entre iguals, on els infants practiquen i aprenen no només dels monitors/es referents sinó dels seus companys.
  • Els infants interactuen en anglès durant tota la jornada, per tant millora la seva comprensió i s’incrementa la motivació per comunicar.
  • Amb unes condicions òptimes i un equip professional de monitors/es bilingües…

You won’t forget your stay with Rosa dels Vents

Totes les colònies amb anglès  
Sol.liciteu informació