SELECT idhotels_tandes, 
						hostel,
						tandaofertada,
						fecha_entrada as fecha_entrada_pal_orden, 
						DATE_FORMAT(fecha_entrada,'%d/%m') as fecha_entrada, 
						DATE_FORMAT(fecha_salida,'%d/%m') as fecha_salida, 
						round((unix_timestamp(fecha_salida) - unix_timestamp(fecha_entrada))/60/60/24,0)+1 as num_dias,
						precio_tanda,
						tandaofertada,
						(cupo_total - cupo_ocupado) as plazas_libres,
						(fecha_entrada < now()) as caducado ,
						bus
				FROM hostels_tandes 
				WHERE hostel = 24 
				AND idprograma = 15 
				 AND visible = 1 
				AND tipo_reserva = 1 
				AND ejercicio = YEAR(NOW()) 
				ORDER BY fecha_entrada_pal_orden ASC

Adrenaline Activities 7 dies

7 dies des de: 345

Edat: De 12 a 16
Centre: La Fosca
Situació: Palamós. El Baix Empordà (Girona)
Duraciò: 7 dies


 • Rosa dels Vents ofereix a la casa de colònies La Fosca, situada a Palamós, un programa d’aventura a la natura combinat amb classes d’anglès.

  CURS D’ANGLÈS

  Treball per projectes seguint un centre d’interès triat pels propis participants. Els alumnes practicaran de forma implícita i interdisciplinar l’expressió oral i escrita mitjançant activitats en grup seguint una temàtica determinada.

  – Sessions dirigides per monitors/es titulats/es.
  – Organització dels grups per edats i nivell d’anglès.
  – Material RV: Diari de camp, llapis, bolígraf i diccionari.

  Activitats

  SORTIDA A LA BASE NÀUTICA
  Vela, Windsurf, Zodiak i Caiac. Primer contacte amb la navegació. S’expliquen els conceptes d’iniciació a la navegació.
  CIRCUIT ENLAIRAT DE PONTS
  Heu tingut mai la sensació que experimenta un funambulista durant el seu espectacle? Us proposem l’oportunitat de conèixer què significa el desplaçament en equilibri sobre cordes penjants entre els arbres. Sereu capaços d’intentar-ho ?
  SNORKEL A CALA S’ALGUER
  Amb un tub i unes ulleres es podrà observar la fauna marina a una de les aigües més cristal·lines de la Costa Brava.
  TIROLINA AQUÀTICA
  Amb els avanços tècnics d’aquest nou mil·lenni però sense perdre l’essència de l’aventura, imitarem l’inoblidable personatge d’en Tarzan però substituint les lianes per una tirolina de cable d’acer amb aterratge a l’aigua de la piscina.
  VELA I CAIAC AL RIU
  Prepareu-vos per un dia ple de noves emocions a la Base Nàutica de la Gola del Ter situada a la desembocadura d'aquest riu, entre les poblacions de l'Estartit i Pals. Un dia amb canya on tindreu l'oportunitat de practicar Vela i Caiac.
  DISCO
  Gaudirem d’una sessió de disco i de ball de tota la colònia
  FESTA TEMÀTICA
  PISCINA DIÀRIA
  Tots els dies dedicarem una estona a remullar-nos a la piscina del centre.
  PREPARACIÓ ESPECTACLE FINAL
  Ballar, cantar, narrar, imitar, representar…tot tindrà cabuda en l’espectacle final que durant les colònies tindrem que anar preparant en petits grups i que la darrera nit escenificarem davant de tots.
 • Mapa de situació

  La Fosca
  La Fosca
  Carrer del Caminal del Mas Ribes 2-4-6,  17230
  Palamós - Spain
 •  

  HORARI TIPUS

  Tot i que cada dia de l’estada és diferent, l’horari tipus és el següent:
  08:30h Bon dia!
  09:00h Esmorzar
  09:30h L'estona d'endreça i neteja
  10:00h Activitat de matí
  13:00h Estona de piscina i trucades
  13:30h Dinar
  14:15h L’estona de descans dirigida i tutelada
  15:30h Activitat de tarda
  17:00h Berenar
  17:30h Continuació activitat tarda
  19:00h Piscina i trucades
  19:30h L'estona de neteja personal
  20:30h Sopar
  21:15h El correu
  21:30h Vetllada nocturna + Snack
  23:30h Tothom al llit
  00:00h Bona nit!
   
 • Servei de monitoratge

  En les estades de Colònies de Rosa dels Vents hi ha un monitor/a per cada grup de joves/nens i cada un d’ells es responsabilitza del mateix grup al llarg de tota l’estada.

  L’equip de monitors/es vetllarà en tot moment per la seguretat i la diversió de cada un dels vostres nens/es i/o joves, actuant com animador/a i responsable des de la recepció del grup fins al seu comiat.

  La tutela dels nostres monitors/es amb cada grup és de 24 hores consecutives i per poder oferir aquest servei amb garanties, és imprescindible que els monitors/es coneguin la casuística concreta de cada un dels nens/es i/o joves que tindran sota la seva responsabilitat i, especialment d’aquells que requereixin d’una atenció específica

  Preus amb 10% d’IVA inclòs.

  Els preus de les colònies d'estiu inclouen totes les pensions completes des del dia d'entrada fins al dia de sortida i inclouen 1 monitor per cada 10 nens/es durant les 24 hores del dia, programa d'activitats, material necessari per a realizar-les i assegurança de responsabilitat civil.

  Entrada i sortida

  • L’hora d’arribada al centre de colònies és aproximadament a les 17:00 hores del dia d’inici de l’estada.
  • L’hora de sortida del centre de colònies és aproximadament entre les 11:00 i les 13:00 hores de l’últim dia de l’estada.
  • Consulteu horaris per les colònies amb autocar.
 • Monitors / Activitats

  1. Què vol dir monitors 24 hores?

   En compliment del NOU DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys (DOGC núm.7157 – 7/07/2016) de Secretaria General de Joventut  de la Generalitat de Catalunya, a les estades de Colònies d’estiu Rosa dels Vents hi ha un monitor/a per a cada grup de 10 nens/es i/o joves i cada un d’ells es responsabilitza del mateix grup durant tots els dies de les colònies. L’equip de monitors/es vetllarà en tot moment per la seguretat i la diversió de cadascun dels nostres nens/es, actuant com animador/a i responsable des de la recepció del grup fins el dia del comiat.
  2. Si el nen/a no vol o no pot realitzar alguna activitat, qué feu?

   Els monitors de Rosa dels Vents sempre encoratgen la participació activa de tots els nens/es a les activitats proposades. En el cas de què el participant es negui a realitzar alguna d’elles, no s’obligarà  a realitzar-la, però haurà d’estar present al lloc junt amb la resta del grup.
  3. Les activitats es realitzen amb tota la seguretat?

   Les activitats estan supervisades pels monitors/es i quan l’activitat ho requereixi també hi haurà un monitor especialista en la disciplina corresponent. Tot el material d’activitats és homologat i acomplim les exigències en matèria de seguretat de la ISO 9001:2008.
  4. Per a les colònies d’anglès es requereix un nivell determinat de coneixement de la llengua?

   No, els nens/es o joves realitzaran una prova de coneixement on-line, a través d'un link que se us facilitarà en el moment de fer la reserva per dividir els participants segons el nivell; les classes es desenvoluparan d’una manera lúdica i pràctica.

  Instal·lacions

  1. Està limitada  i/o tancada/vallada la instal·lació?

   Els espais de les instal·lacions estan delimitats a totes les cases. En tot moment els nens estan amb els monitors i en els espais que aquests els hi assignen.
  2. Hi ha socorrista a la piscina?

   El recinte de la piscina de les nostres cases està ballat i tancat amb clau. Els nens/es van a la piscina a l'horari establert i acompanyats pel seu monitor. L’horari de piscina té un protocol de seguretat establert igual que en les altres activitats.  Encara que les mides i disposició de la piscina no requereixen la presència del socorrista aquàtic, els nens/es sempre van acompanyats del monitor/a.

  Salut

  1. Quin és el procediment si un nen/a es troba malament o s’ha fet mal?

   El monitor/a responsable dels nens/es comunica al director del centre qualsevol sospita o queixa de salut dels seus nens/es, així com cops o ferides, sigui quina sigui la seva gravetat. És el director de la casa qui planifica la visita al metge i avisa als pares. Tots els centres tenen pròxim un C.AP (Centre d’Atenció Primària), On es portaran als nens/es per a que els visiti el metge i s’avisarà als pares. En funció del diagnòstic, d’acord amb els pares i el tractament prescrit pel doctor, es decideix la continuïtat de l’estada i el procediment a seguir.
   Totes les cases disposen d’informació exhaustiva de l’hospital més proper i serveis d’urgència per a possibles casos greus i un protocol especial per accidents, si els hi hagués.
   Les pòlisses d’assegurances contractades cobreixen les cures i/o tractaments així com també el trasllat del nen/a al domicili familiar en cas de necessitat. Els equips directius dels centres estan formats en primers auxilis.
  2. Què ha de fer un nen/a que està en tractament i pren medicació?

   Si un nen/a està seguint un tractament compatible amb la realització de les colònies, el seu monitor responsable serà l’encarregat de recordar-li els horaris i les freqüències de la seva ingesta. Els nens/es vindran amb la medicació necessària per tots els dies de les colònies i les instruccions per escrit. En el cas de que el subministrament de la medicació requereixi actuació d’un professional mèdic, s’haurà de pactar el protocol a seguir, si és possible realitzar-lo, abans de la confirmació de la reserva, ja que podria requerir trasllats especials o la contractació d’un professional a càrrec dels pares o tutors dels nens/es.
  3. Disposeu de menús especials o específics per nens/es amb al·lèrgies?

   Tenim menús previstos per les al·lèrgies més comuns i conegudes, només necessitem tenir coneixement de les necessitats del nen/a abans de l’inici dels campaments. En el cas de no ser una al·lèrgia comú o coneguda, preguem ens ho indiquin per a poder planificar i preveure tot el necessari en col·laboració amb els pares o tutors del nen/a.

  Organització

  1. Hem de portar i recollir els nens/es a la casa?

   Els pares han de portar els nens/es a la casa el dia d’entrada a les 17:00 de la tarda i recollir-los l’últim dia entre les 11:00 i les 13:00 de la tarda. Només aquells programes que ho especifiquin o que tinguin servei de bus, poden tenir horaris d'arribada i de sortida diferents.
  2. Quina documentació s’ha de portar a la casa?

   Els nens han de portar l'original de la targeta sanitària, fotocòpia del carnet DNI (si el tenen) i la fotocopia del carnet de vacunes. Prèviament s'ha d'emplenar on-line la fitxa d'inscripció de cada nen a través de l'enllaç que us facilitarem en el moment de fer la reserva.
  3. Les colònies ofereixen servei de bugaderia?

   Les cases de colònies no tenen servei de bugaderia pels clients. El document titulat “La motxilla” informa de la roba necessària per a 8 dies, que és la durada habitual de les colònies. Excepcionalment pels campaments de 15 dies s’inclou un servei de bugaderia i el director establirà un horari per a poder atendre les necessitats de tots els participants.
  4. Com es distribueixen els nens/es en les habitacions?

   Una vegada tancat el període d’inscripció el director del centre assignarà les habitacions. S’omplen buscant la seva màxima ocupació, cada centre segons les seves característiques. (habitacions amb bany de 5 o 6 places, o habitacions grans amb banys comunitaris). A les colònies d’estiu d’inscripció individual es separen els nens de les nenes i s’agrupen segons les edats; sempre que sigui possible. En el cas de que en les observacions de les reserves s’hi indiquin preferències d’associació s’intentarà tenir-les en compte. Els nens/es d’una mateixa reserva tenen preferència a l’hora d’estar en una mateixa habitació. Si no s’indica a la reserva, la prioritat per ajuntar nens la marcarà l’edat, no segons germanor.
  5. Com funciona el procediment d’higiene personal?

   De 18:30 a 20:00 hores, els nens/es tenen temps per a la higiene personal on es dutxen i es preparen la roba per a l’activitat de nit i del dia següent. El monitor/a responsable vigila que tots es dutxin, que la seva higiene sigui la correcta i que la roba sigui l’adequada.
  6. Quina proporció de nens i nenes hi ha a la colònia?

   El nom dels participants apuntats serà sempre confidencial però el departament de reserves pot donar informació de l’edat dels nens o nenes apuntats, sempre que sigui sol·licitat.
  7. Es disposa de dia per visites de pares?

   No hi ha dia de visites i estan especialment desaconsellades les visites de pares i familiars.
  8. Quan es pot trucar als nens/es? Poden portar mòbil?

   Els nens i nenes faran una trucada de telèfon setmanal obligatòria inclosa dins del programa. Per altra banda els centres disposen de diferents telèfons mòbils per tal de què si els nen@s tene necessitat de fer alguna altra trucada puguin adreçar-se al seu monitor i demanar-ho. Les trucades es faran als números de telèfon que els pares i mares han proporcionat a la fitxa d'incripció.
   Els pares i mares poden seguir als seus fills/es a través del PUNT DE TROBADA, a la nostra web es podran veure fotos del grup dels vostres fills/es mitjançant un nom d’usuari i contrasenya. Les fotos es pengen a la web de dilluns a divendres i són visibles les 24 hores del dia, fins a la finalització de les colònies. En cas de produir-se algun incident familiar, recomanem que ens truqueu a les nostres oficines per tal de posar-vos en contacte amb el vostre fill/a i poder-ho gestionar de la millor manera.
   Els telèfons mòbils no estan permesos a les colònies, així com també tots aquells aparells d’aïllament personal; ja que considerem que aquests aparells no aporten res a les colònies i a la convivència amb els companys/es, i que ja disposen de tot l’any per gaudir-ne. Si el monitor/a descobreix algun aparell, avisarà al director del centre per a que, prèvia explicació al nen/a, requisi el telèfon o altres aparells fins el final de les colònies.

  Diners

  1. Els nens/es han de portar diners?

   Per a realitzar les colònies no és necessari portar diners, ja que els nens/es tenen totes les necessitats cobertes. Considerem interessant que porti una petita quantitat de diners, que no ha de suposar una responsabilitat, però si un aprenentatge per a guardar i gestionar els seus diners. Aquesta quantitat és la d’1€ al dia; amb la qual podria trucar per telèfon, comprar algun refresc i els dies d’excursió o algun record de les colònies.
  2. Poden portar menjar, galetes o llaminadures...?

   Les cases de colònies disposen de màquina expenedora de refrescs. Durant el temps lliure els nens/es poden comprar alguna beguda. A tots els campaments hi ha una o dos sortides o excursions. En alguna d’elles se’ls apropa a algun nucli urbà on hi ha tendes per a poder comprar algun regal o record, begudes, gelats o llaminadures que consumiran durant la mateixa excursió.

  Accessos

  1. Hi ha transport públic per arribar a la casa?

   Hi ha transport fins al nucli urbà. Normalment, les cases estan allunyades del nucli i és necessari un taxi o un transport de tipus individual.

  Punt de Trobada

  1. Què és el Punt de Trobada?

   En aquest lloc virtual podeu obtenir imatges i llegir comentaris de les colònies d’estiu que estan realitzant els vostres fills/es. Durant la setmana anirem fent fotos de les activitats i de la vida quotidiana dels nens/es. Esperem que puguin sortir tots els nens/es, però no ho podem garantir. Per al bon funcionament de l’estada és important que el contacte dels pares o mares amb els nens/es sigui el menys possible. Per això hem creat aquest Punt de Trobada, amb els comentaris dels monitors/es i dels nens/es i amb imatges de l’estada, on podreu fer-vos la idea de com s’ho estan passant. Per a poder accedir-hi heu de tenir el codi d’Usuari i la Contrasenya. Tant el codi com la contrasenya us els facilitem junt amb la resta de la documentació. Si no la teniu ens la podeu sol·licitar indicant el nom i cognoms del participant i el número de reserva.
  2. On es troba la contrasenya del punt de trobada?

   Podeu trobar la contrasenya al contracte reserva o be al email de confirmació de reserva online.

  Altres

  1. Si el nen/a fa anys durant les colònies, hi ha pastís?

   No hi ha pastís, però si se’ns avisa al fer la reserva, el monitor s’organitzarà per a que aquest dia es faci alguna cosa especial per l'homenatjat/da i rebi una bona felicitació.
  2. Si el nen/a no s’adapta a les colònies què fem?

   Com a professionals intentem fer tot el possible per què el nen/a s’adapti a la convivència amb altres companys i a la dinàmica d’unes colònies. Malgrat tot, sempre hi ha algun nen/a que s’enyora. En cas de què el Director/a de les colònies considerés que no es pot reconduir, es posaria en contacte amb els pares. Un cop iniciat el campament no està prevista la devolució del pagament en aquests casos.
  3. Poden dur càmera fotogràfica?

   Si, i és recomanable, encara que no una digital o una càmera sofisticada i cara. Recomanem les que són d’un sol ús, les que es poden marcar amb el nom del nen/a i que permeten revelar 24 o 36 fotos en format CD o paper i al nen/a li quedarà un bon record.  Aquestes càmeres no es trenquen amb facilitat, no s’acaba la pila...